Udviklingsaktiviteter

Planerne for videreudvikling af www. energiregnskaber.dk

Strategirummet, Tre-For Infrastruktur, TVIS, ILLUMI, Middelfart Kommune og Fredericia Kommune  har fået bevilliget støtte hos Energiministeriets Smart Energi Pulje til at gennemføre et projekt, hvor Energiregnskabet udvides med opgørelsen og visualisering af energitabet i forbrugs leddet, og hvor der opstilles og visualiseres energiregnskaber for forsyningsselskaber. Det samlede budget for projektet er på 2.450.000 kr. og Energiministeriet giver 900.000 kr. i støtte.

Når projektet er gennemføret vil man på forsiden af energiregnskaber.dk, også kunne vælges at se visualisering af forsyningsselskabers energiregnskaber, og man vil kunne se størrelsen af energitabet i de forskellige dele af slutforbruget.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!