Fremskrivningsmodel for kommunale energiregnskaber

Strategirummets fremskrivningsmodel er unik, fordi den alene kræver et datainput svarende til de data, kommunerne i forvejen råder over i deres energiregnskab, og fordi dataformatet er det samme som i energiregnskabet. Kommunerne kan derfor copy and page deres historiske energiregnskaber, og så er de klar til at bruge modellen.

Få adgang til modellen på denne SIDE

Strategirummet arbejder pt. på at udvikle et brugerinterface i en web-udgave til fremskrivningsmodellen. Målet er, at brugerinterfacet skal være så intuitivt og lettilgængeligt, at ikke-eksperter kan bruge modellen til at få viden om, hvordan kommunerne kan nå deres forskellige CO2-mål.

I videoen på denne side kan du se en sammenligning mellem Strategirummets fremskrivningsmodel og andre lignende modeller.

Se videoen via dette LINK

Konklusionen på sammenligningen er vist her