Fremskrivningsmodeller for kommunerne og et forslag til en ny model

Strategirummet har en betydelig ekspertise i af bruge og udvikle forskellige typer af fremskrivningsmodeller. Erfaringen er, at modellerne ofte bliver komplicerede og de kræver en omfattende dataindsamling for at give troværdige resultater. Modellerne er ofte heller ikke særlig brugervenlige. Modellerne bliver derfor forbeholdt ganske få eksperter. 

I videoen på denne side vises forskellige fremskrivningsmodeller, der kan bruges af kommuner og regioner. Der er endvidere et forslag til en overordnet specifikation til en ny model, som Strategirummet ønsker at udvikle i samarbejde med en række partnere.

Målet er at udvikle en fremskrivningsmodel, der ikke kræver yderligere dataindsamling end kommunerne i forvejen råder over, og hvor modellen direkte kan bruge det format, som data ligger i.

Endvidere skal der etableres et interface til modellen, der gør den let forståeligt for en stor målgruppe af brugere.

Se videoen via dette LINK