Velkommen.png
Om platformen.png
Energiregnskabet kan dække.png
geografisk kort og e2g-kort.png
Energiregnskabet ind og ud.png (1)
Ind og ud med detaljer.png
Energistrømme.png
CO2-strømme i visualiseringen.png
Ind og ud og strømme.png
Kul.png
Naturgas.png
Råolie.png
Biobrændsler.png
Halm.png
Træpiller.png
Vind.png
Sol.png
Omgivelsesvarme.png
El.png
Elproduktion.png
fjernvarme.png
Fjernvarmeproduktion.png
Olieprodukter.png
Forbrug olieprodukter.png
Olieprodukter i proces.png
Benzin.png
Energitjenester.png
Energitjenester elapparater.png
Energitab.png
CO2-udledning.png
Visualisering.png
Fossile og VE.png

Energiregnskabet skal være omdrejningspunkt for den grønne omstilling

Almindelige regneark med energiregnskaber bruges typisk til at følge op på udviklingen i vigtige nøgletal såsom CO2-udledning, VE-andele mv. De er ikke udformet på en måde, hvor regnskabet giver indsigt i, hvordan energisystemet er opbygget. Energiregnskaberne er derfor kun kendt af ganske få personer.

Men energiregnskabet har potentialet til at blive kendt og brugt af mange, som et omdrejningspunkt for den grønne omstilling. Men det kræver, at strukturen udbygges med viden om, hvordan energisystemet fungerer, og af alle vigtige aktører kan se sig selv i regnskabet. I e2g-formatet af energiregnskabet er disse krav indbygget, og e2g-energiregnskabet har derfor potentialet til at løfte energiregnskabet op på et niveau, hvor det bliver omdrejningspunkt for den grønne omstilling.

 

 

 

Hvorfor er (1).png

Hvorfor e2g-format og hvordan

Vigtigt
Videoundervisning (1).png

Online kurser (gratis)

test
Få vist jeres regnskan (1).png

Få vist jeres energi- og CO2-regnskab

test
Raadgivning (1).png

Hvem kan rådgive jer

Hvem kan rådgive jer
Tutorial (1).png

Tutorial til visualiseringen

Tutorial
Kurser (1).png

Kurser i energiregnskaber

Kurser
Fremskrivning (1).png

Fremskrivning af energiregnskabet

Fremskrivning
Simulering (1).png

Simulering og timeregnskaber

Simulering og timeregnskab
Anparter (1).png

Bliv medejer af platformen

Bliv medejer
Nyheder (1).png

Nyheder

Nyheder
Link.jpg (1)

Nyttige links

Links

Hvorfor skal du bruge tid på e2g-kortet

Energy-Together-kortet (e2g-kortet) er unikt. Det rummer viden om, hvordan energisystemet er opbygget. Det har samme funktion som det geografiske kort, nemlig at hjælpe dig med at finde rundt i energisystemet. Umiddelbart virker e2g-kortet måske uoverskueligt, men det ville et geografisk kort også gøre, hvis du ikke kendte signaturen. Når du først har lært kortet at kende, vil du let kunne finde rundt i alle typer energisystemer.

Så brug lidt tid på at se de videoer, hvor du kan lære e2g-kortet at kende

Ideen med - og Visionen for platformen

Ideen til at bruge energiregnskabet som omdrejningspunkt for at forstå energisystemet blev fostret, da Flemming Nissen fik ansvaret for at udvikle energiteknologiuddannelsen på Syddansk Universitet. Med nærværende platform er ideen blevet realiseret. Men udviklingen af platformen er kun lige begyndt. Visionen er, at platform bliver et international centrum for formidling af viden om energiregnskaber og energibudgetter. Platformen skal være gratis for brugerne. Drift og videreudvikling skal finansieres ved at lande, regioner, kommuner og virksomheder betaler et gebyr for at få visualiseret deres energiregnskab på platformen. Platformen skal ikke rumme reklamer. Aktører, der vil være med til at realisere denne vision, skal skrive til fn@strategirummet.dk. Se video hvor Flemming Nissen beskriver ide og vision via dette LINK

Krav og ide til ny Fremskrivningsmodel

Regionerne og kommunerne har et ønske om at få udviklet en fremskrivningsmodel, som kan hjælpe dem med at opstille mål for fremtiden og lave budgetter for udviklingen af lokale energisystemer samt budgetter for fremtidige CO2-udledninger. Det er vigtigt, at fremskrivningsmodellen udvikles på en måde, så den er brugervenlig, og således at den skaber dialog på tværs af kommuner, på tværs af forvaltningsområderne i kommunerne og mellem kommunens medarbejdere og virksomheder og borgere i kommunen. Det er endvidere vigtigt, at fremskrivningsmodellen kan spille sammen med alle typer af energiregnskaber (IEA-format, Energistyrelsens format, PlanEnergi-format mv.). På siden Projekt: Fremskrivningsmodel, kan du se en præsentation af forskellige eksisterende fremskrivningsmodeller, og du kan se de model-krav, der bør stilles

Hvorfor skal energitjenesterne ind i regnskabet

I langt de fleste energiregnskaber slutter energistrømmene det sted, hvor energien forbruges i slutforbruget. Det gælder f.eks. IEA's og Energistyrelsens energiregnskaber. I energiregnskaberne kan man identificere tabene ved udvinding, konvertering og transport af energi. Men kan kan ikke se energitabene i slutforbruget. Det er her, de største energitab opstår. Derfor er det vigtigt, at energiregnskaberne udvides på en måde, så tabene i slutforbruget også bliver synlige. e2g-formatet og visualiseringen af energiregnskabet er forberedt for denne udvidelse. I kan f.eks. åbne visualiseringen af det danske energiregnskab, og se tabene i slutforbruget. Læs mere om energitjeneste-begrebet via dette LINK

Få visualiseret energiregnskaberne i det rigtige format

Visualiseringen afhænger af din skærmstørrelse. Hvis du bruger en lille skærm, får du måske et billede som vist til højre. Så skal du gå op til højre og reducere zoom fra 100 % til en størrelse, der giver det rigtige billede. Hvis du bruger en stor skærm kan du forbedre billedet ved at øge zoom til et niveau, hvor billedet stadigvæk ikke bliver forvrænget

Visualiseringen virker pt. ikke på en mac. Det dur ikke, og det er derfor ved at blive rettet.

Vælg energiregnskab

Forskellige typer visualiseringer

Fremskrivninger

Historiske

Dokumentation