Nyheder

Den 1. juli 2020: Projektet støttet af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet er nu afsluttet

I dag har offentligheden fået adgang til den nye version af energi- og CO2-regnskabs-platformen, der erstatter udgaven fra 2015, som blev udviklet i et samarbejde mellem Insero og Strategirummet. Den nye udgave er både en vidensplatform og en visualiserings-platform. Der ligger viden om, hvordan man opstiller og bruger energi- og CO2-regnskaber, og hvordan man kan fremskrive energiregnskaber. Der ligger endvidere visualiseringer af regnskaberne for de partnere, der har deltaget i projektet og for regnskaber fra det Internationale Energi Agentur (IEA) samt for Energistyrelsens regnskaber for Danmark.

Platformen er nu klar til at der er mange flere danske og udenlandske virksomheder og organisationer, der stiller deres energi- og CO2-regnskaber til rådighed for offentligheden.