Nyheder

Den 20. november 2023: Kursus i systemydelser

Strategirummet har afholdt kurset: Introduktion til systemydelser og rollespil". Kurset fik gode evalueringer, og vil blive gentaget den 18. januar 2024 med følgende ændringer:

Ændring vedr. navn

  • Excel-arket skifter navn til System Services Market Simulator (SSMS). Det passer godt sammen med, at vi også har modellen Power Market Simulator (PMS), som kan give praktisk erfaring med spotmarkedet
  • Rollespillet ændrer navn til ”Praktisk erfaring med markederne for systemydelser”

Ændring i kursus

  • Om eftermiddagen fokuserer vi alene på at øge viden om sammenhængene mellem markederne for systemydelser og spotmarkedet, ved at vi arbejder med SSMS fra kl. 13 til 16.30
  • Efter hver lukning af et marked, gennemgår vi de enkelte indmeldinger i plenum, og jeg giver et oplæg til en diskussion om, hvordan de forskellige aktører kan beregne deres indmelding. Herefter åbner vi markedet igen og aktørerne får mulighed for at retter deres indmelding inden markedet igen lukker  

 

Ændringer i Excel-arket 

  • der tilføjes en kolonne som hjælper aktørerne til ikke at sælge for mange systemydelser
  • der tilføres en kolonne, der giver aktørerne et billede af, hvad de med sikkerhed skal købe eller sælge på spotmarkedet

Den 16. november 2023: PMS-Testperiode starter

De fire versioner af Power Market Simulator i dansk version er offentliggjort til test. Testperioden fortsætter indtil den 10. december 2023. Du deltager i testen ved at sende en mail til fn@strategirummet.dk. Så får du tilsendt et brugernavn og et login.

Den 28. juni 2023: Markedssimulatoren får en ny version, hvor brugerne kan opdele prisområder

Tre bachelor-studerende på software-uddannelsen på SDU har bestået deres bachelor-eksamen, hvor de har udviklet en model, der kan underopdele prisområder i Markedssimulatoren. Strategirummet har købt deres model, og den vil nu blive implementeret i Markedssimulatoren.

Den 2. maj 2023: Energy Transition Model

Strategirummet har sammen med Frank Iversen og Quintel udviklet en model, der oversætter data fra energi- og CO2-regnskabet og Plan Energis energiregnskaber til et format, der kan læses af Energy Transition Model. Alle danske kommuner har derfor mulighed for at få indlæst deres data i Energy Transition Model. De skal blot henvende sig til Strategirummet.

Den 22. marts 2022: Projektet vedr. udvidelse af Markedssimulatoren med Investeringsmodul er afsluttet

Markedssimulatoren har hidtil alene regnet på timebasis. Nu har Strategirummet sammen med SDU, Danish Energy Economics og Forsyningstilsynet udviklet et modul, der kan lave markedsscenarier mange år ud i fremtiden.

Den 5. april 2021: Nye scenariemodeller på platformen

Nu kan du se videoer, der beskriver, hvordan du kan bruge scenariemodeller for kommunale  energiregnskaber, for Danmarks energisystem og for Verden og verdens lande. Du kan også downloade modellerne fra siden: Fremskrivningsmodel.

Selvom du ikke er ekspert i energisystemet, kan du med modellerne få et indtryk at, hvad det kræver for kommunerne, for hvert enkelt land og for hele verden at opfylde Paris-målene. 

Prøv modellerne!

Den 15. august 2020: Se visualiseringen af Energistyrelsens Basisfremskrivning BF20

Nu er Energistyrelsens Basisfremskrivning visualiseret på platformen. Her kan I se energistrømmene svarende et Energistyrelsens Frozen Policy Scenarie, og I kan se en visualisering af ændringerne i energistrømmene frem til 2030 ved at bruge knappen: "Vælg en anden visning". I får adgang til data ved mouseover energiformerne i bunden af visualiseringen.

Den 1. juli 2020: Projektet støttet af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet er nu afsluttet

I dag har offentligheden fået adgang til den nye version af energi- og CO2-regnskabs-platformen, der erstatter udgaven fra 2015, som blev udviklet i et samarbejde mellem Insero og Strategirummet. Den nye udgave er både en vidensplatform og en visualiserings-platform. Der ligger viden om, hvordan man opstiller og bruger energi- og CO2-regnskaber, og hvordan man kan fremskrive energiregnskaber. Der ligger endvidere visualiseringer af regnskaberne for de partnere, der har deltaget i projektet og for regnskaber fra det Internationale Energi Agentur (IEA) samt for Energistyrelsens regnskaber for Danmark.

Platformen er nu klar til at der er mange flere danske og udenlandske virksomheder og organisationer, der stiller deres energi- og CO2-regnskaber til rådighed for offentligheden.