Billede1 - Regnskab - da.jpg
Billede2 - Regnskab - da.jpg
Billede3 - Regnskab - da.jpg
Billede4 - Regnskab - da.jpg
Billede5 - Regnskab - da.jpg

Her kan du få vejledning i visualiseringen og du kan se visualiseringen af forskellige energi- og CO2-regnskaber

Videoundervisning (1).png

Erfaringer med brug af visualiseringen

Erfaring
Tutorial (1).png

Vejledning i visualiseringen

Vejledning
Visualisering 2.png

Vælg det regnskab, du vil se

test
e2g-Model og data.jpg

Få vist jeres energi- og CO2-regnskab

Få vist jeres regnskab

Her er der yderligere informationer vedr. visualisering og kurser

Hvorfor er (1).png

Hvorfor e2g-format og hvordan

Hvorfor og hvordan
Videoundervisning (1).png

Online kurser (gratis)

Online kurser
Raadgivning (1).png

Hvem kan rådgive jer

Hvem kan rådgive jer
Kurser (1).png

Kurser i energiregnskaber

Kurser i energiregnskaber og scenarier
Nyheder (1).png

Nyheder

Nyheder

Energiregnskabet skal være omdrejningspunkt for den grønne omstilling

Energiregnskabet udarbejdes typisk af konsulenter og bruges til at følge op på udviklingen i få vigtige nøgletal såsom CO2-udledning, VE-andele mv. Det er et regneark, som kun konsulenterne kan gennemskue.

Men energiregnskabet har potentialet til at blive kendt og brugt af mange, som et fælles omdrejningspunkt for den grønne omstilling. Men det kræver, at de eksisterende regnskabs-formater udbygges med viden om energisystemet, og at regnskabet flyttes ud af Excel-arket og bliver visualiseret.

Energy-Together-konceptet forbinder grundlæggende undervisning i energisystemer med opbygning og fortolkning af energiregnskaber og til sidst med fremskrivning af energisystemer i forskellige typer planlægningsmodeller. Eleverne/studerende/ kursister/energimedarbejdere møder den samme struktur (energikort) fra de starter undervisningen til de slutter som eksperter i energisystemer.

Når de egentlige beslutningstagere inden for energiområdet får et kursus i e2g-konceptet kan de hurtigt lære at skrue på knapperne i fremskrivningsmodellen, således at det ikke længere alene er analytikerne, der får viden om det fremtidige energisystem, men viden også forankres hos beslutningstagerne.

På denne hjemmeside er det vist, hvordan energiregnskabet kan visualiseret i e2g-format, og der er eksempler på, hvordan energiregnskabet kan fremskrives. Der ligger endvidere en række gratis onlinekurser i energisystemet, elsystemet og i energiteknologier. 

Ideen med - og Visionen for platformen

Ideen til at bruge energiregnskabet som omdrejningspunkt for at forstå energisystemet blev fostret, da Flemming Nissen fik ansvaret for at udvikle energiteknologiuddannelsen på Syddansk Universitet. Med nærværende platform er ideen blevet realiseret. Men udviklingen af platformen er kun lige begyndt. Visionen er, at platform bliver et international centrum for formidling af viden om energiregnskaber og energibudgetter. Platformen skal være gratis for brugerne. Drift og videreudvikling skal finansieres ved at lande, regioner, kommuner og virksomheder betaler et gebyr for at få visualiseret deres energiregnskab på platformen, og for at benytte de scenarieværktøjer, der kommer til at ligge på platformen. Platformen skal ikke rumme reklamer. Aktører, der vil være med til at realisere denne vision, skal skrive til fn@strategirummet.dk. Se video hvor Flemming Nissen beskriver ide og vision via dette LINK

Strategirumskort

Strategirummet har været involveret i flere planlægnings-processer i kommunerne, hvor det bl.a. har handlet om, at skabe en bred opbakning til den proces, hvor man udvælger de virkemidler til grøn omstilling, som er relevante for kommunen. Første gang var i Aarhus Kommune, hvor Strategirummet oversatte og anvendte Siemens-virkemiddel-kort. Det lykkedes at engagere deltagerne i processen. Strategirummet har efterfølgende videreudviklet virkemiddelkortene, og anvendt dem i screenings-processer, hvor deltagerne skulle udvælge 4 - 5 virkemidler, der skulle satses på. Strategirumskortene er designet således at de kan integreres med de scenariomodeller, der ligger her på platformen. Modellerne kan bruges til at kvalificere de CO2-reduktioner, der står på kortene, og resultatet af strategiprocessen kan direkte indlæses i scenariomodellen.

Strategirummet stiller virkemiddelkortene gratis til rådighed for kommunerne. Se nærmere om Strategirumskortene her 

Hvorfor skal energitjenesterne ind i regnskabet

I langt de fleste energiregnskaber slutter energistrømmene det sted, hvor energien forbruges i slutforbruget. Det gælder f.eks. IEA's og Energistyrelsens energiregnskaber. I energiregnskaberne kan man identificere tabene ved udvinding, konvertering og transport af energi. Men kan kan ikke se energitabene i slutforbruget. Det er her, de største energitab opstår. Derfor er det vigtigt, at energiregnskaberne udvides på en måde, så tabene i slutforbruget også bliver synlige. e2g-formatet og visualiseringen af energiregnskabet er forberedt for denne udvidelse. I kan f.eks. åbne visualiseringen af det danske energiregnskab, og se tabene i slutforbruget. Se en video om energitjeneste-begrebet via dette LINK