Simulering og timeregnskaber

 

Visualiseringen på platformen giver mulighed for, at årsregnskabet kan nedbrydes til et timeregnskab for udvalgte typer af timer hen over året. For at kunne bestemme timeregnskabet skal der i regnearket indlæses timeprofiler for en række vigtige nøgleparametre. 

Visualiseringen giver endvidere mulighed for, at man i regnearket kan indlæse modeller for ændringer af nøgletal, således at man kan se konsekvenserne af ændringer i nøgletallene. Man kan f.eks. simulere, hvad der sker med årsregnskabet, hvis man øger antallet af elbiler, eller hvis man konvertere oliefyr til varmepumper.

Timeregnskabet og simuleringerne kan indsættes i alle typer energiregnskaber. Visualiseringen viser ændringerne i energistrømmene og ændringen i den totale CO2-udledning.

I nedenstående videoer er det vist, hvordan regnearkene for timeregnskaber og for simulering bliver opbygget, og der er en video, der giver en vejledning i, hvordan brugerne efterfølgende kan se timeegnskabet og lege med simuleringen. 

I visualiserings-delen af platformen er der under "Undervisning", indlagt nogle eksempler på visualisering af timeregnskaber og simuleringer, som kan give jer et indtryk af potentialet ved at bruge platformen til mere komplekse formidlinger.

 

 

Vejledning i visualiseringssystemet.jpg

Timebalance - hvordan

Timeregnskaber hvordan
Vejledning i visualiseringssystemet.jpg

Simulering - hvordan

Simulering - hvordan
Vejledning i visualiseringssystemet.jpg

Vejledning i brug

Vejledning i brug