Energiscenariemodeller 1.jpg
Energiscenariemodeller 2.jpg

Du er nu inde på Strategirummets hjemmeside

Nedenfor har I adgang til fem forskellige fremskrivningsmodeller i Excel-format med tilhørende vejledninger:

  1. Energy Transition Model
  2. e2g-scenariemodel for Danmark
  3. Fremskrivning af et kommunalt energiregnskab i PlanEnergi-format
  4. Fremskrivning af et kommunalt energiregnskab i Energi- og CO2-regnskabs-format
  5. Fremskrivning af det globale energiregnskab og IEA-lande energiregnskaber

Den bedste model på markedet pt. er Energy Transition Model, der er udviklet af det hollandske selskab Quintel.

For hver model er der et link til:

  • En kort brugervejledning (den samme for de to typer kommunale regnskaber og for Verden og IEA-lande)
  • Regneark med modellen - eller gældende for Energy Transition Model et link til den hjemmeside, hvor modellen findes
  • En lang brugervejledning med forklaring på, hvordan modellen er opbygget (også den samme for de to typer kommunale energi- og CO2-regnskaber og for Verden og IEA-lande). Findes ikke for e2g-scenariemodellen for Danmark og for Energy Transition Model

Energy Transition Model (ETM) kan direkte bruges for lande. Hvis en kommune ønsker at få indlæst deres energi- og CO2-data i ETM, skal I henvende jer til fn@strategirummet.dk. Strategirummet har udviklet en model, der oversætter data fra det format, som Energi- og CO2-regnskaber anvender og som PlanEnergi anvender til det format, som ETM kan læse. En oversættelse og en implementering på ETM's hjemmeside koster 25.000 kr.

e2g-scenariemodellerne er udviklet således, at et vilkårligt lands eller en vilkårlig kommunens historiske energi- og CO2-regnskaber kan indlæses i regnearket med "kopier og indsæt". Det tager 5 minutter, og så er landet eller kommunen klar til at bruge modellen med deres egne specifikke data. Det gælder alle lande, der leverer data til det Internationale Energi Agentur og de kommuner, der bruger PlanEnergi's balanceark, og dem der bruger data fra Energi- og CO2-regnskabet. Der kan endvidere uden problemer udvikles fremskrivningsmodeller, der er tilpasset andre typer energi- og CO2-regnskaber. 

Strategirummet tilbyder at leverer et Excel-ark med fremskrivningsmodellen for et bestemt land eller kommune 48 timer efter, at vi har modtaget en Excel-fil med de historiske data.

Prisen er 15.000 kr. for en kommune og 70.000 kr. for et land. Efterfølgende opdatering med nye historiske data koster 5.000 kr. 

Send en mail til fn@strategirummet.dk, hvis I ønsker mere information og hvis I ønsker at købe fremskrivningsmodellen.